kmzg pano

Bardzo dziękujemy za wszystkie oddane głosy! Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania internetowego, które dostępne są w zakładce "Głosowanie".

Gratulujemy wszystkim Nominowanym! 

Przypominamy, iż Nominowani z każdej kategorii, którzy zdobyli najwięcej Państwa głosów, otrzymają jeden dodatkowy głos przy wyborze przez Kapitułę Konkursu Laureatów. Kolejny dodatkowy głos przyznają Laureaci poprzednich edycji Konkursu. Kapituła dokona wyboru zwycięzców zwykłą większością głosów.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Gali Finałowej Konkursu "Osobowość Ziem Górskich"!