GEO Sp. z o.o.

Firma powstała 26 sierpnia 1996 r. jako Przedsiębiorstwo o profilu inżynieryjno-budowlanym. Właścicielem firmy jest mgr inż. Bogusław Bijoś. Główna siedziba Przedsiębiorstwa mieści się w Radymnie przy ulicy Złota Góra 19a. Firma wykonuje roboty inżynieryjne związane z budownictwem sieci wodno-kanalizacyjnych i melioracje oraz inwestycje związane z budową dróg, placów i chodników. Od września 2005 r. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "GEO" prowadzi również sprzedaż paliw. Od dnia 31.12.2014 nastąpiło wzniesienie aportem PRI GEO do Spółki GEO czego skutkiem jest zmiana nazwy firmy. Działanie to umożliwia nam poszerzenie potencjalnego rynku zbytu dla usług budowy sieci sanitarnych. Dla ZMGE firma GEO wykonała:

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Żywiec - Kontrakt 23 - w ramach Projektu Funduszu Spójności - "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II" - FIDIC wraz z zamówieniami uzupełniającymi. W ramach tego kontraktu firma GEO wykonała:

35 km. kanalizacji grawitacyjnej, 6,5 km. kanalizacji tłoczonej, 36 km. wodociągu, 17 kpl. przepompowni ścieków, 3 kpl. hydroforni, budynek hydroforni, zbiornik wody czystej oraz modernizację istniejącego zbiornika wody czystej.

Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Almex Jan Stolarczyk

Firma ALMEX powstała w 1995 roku. Rozpoczynając swą działalność od początku świadczy usługi budowlane. Od tego czasu założyciel, Jan Stolarczyk, dba o jej dynamiczny rozwój cały czas podnosząc kwalifikacje pracowników, podejmując się nowych wyzwań oraz uzupełniając firmę o nowy, polepszający jakość wykonywanych prac, sprzęt. 

PRB ALMEX świadczy szeroki zakres usług z zakresu budownictwa ogólnego. Specjalizuje się m.in. w

– remontach

– renowacjach

– termomodernizacjach

Wspiera swoich klientów przy załatwianiu formalności urzędowych min. potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz zakupie materiałów budowlanych oraz przewiezienie ich na plac budowy. Realizację firmy cieszą się dużym uznaniem zarówno wśród Klientów, jak i fachowców, którzy doceniają jakość wykonanych robót. Wśród najważniejszych działań firmy w ostatnim czasie można wymienić gruntowny remont Przedszkola nr 9 w Żywcu, przebudowę Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu-Sporyszu, czy też remont szkół w Czechowicach-Dziedzicach.

ELMONTAŻ Sp. z o. o.

ELMONTAŻ Sp.z.o.o od 36 lat specjalizuje sie w wykonawstwie i projektowaniu zadań inwestycyjnych z zakresu robót elektroenergetycznych, elektroinstalacyjnych, automatyki przemysłowej oraz robót teletechnicznych. Inżynierowie i technicy posiadają uprawnienia budowlane w zakresie kierowania, nadzorowania i projektowania sieci teletechnicznych oraz elektrycznych co pozwala firmie na kompleksową obsługę naszych klientów i wdrażanie ich planów inwestycyjnych w życie. Projektanci firmy ELMONTAŻ czynnie uczestniczą w sympozjach związanych z innowacjami projektowania sieci i instalacji elektrycznych i teletechnicznych, dzięki czemu potrafią sprostać wymaganiom i oczekiwaniom klientów oraz zminimalizować koszty podejmowanych przez nich inwestycji już na etapie ich projektowania. ELMONTAŻ posiada bogate zaplecze techniczno - logistyczne z przeznaczeniem do pełnej obsługi prac elektrycznych i teletechnicznych dzięki czemu może realizować zlecone  prace własnymi siłami produkcyjnymi. Wysoka jakość wykonywanych zadań jak i krótki termin realizacji uzyskuje dzięki odpowiedniemu zarządzaniu przez wysoko wykwalifikowaną kadrę kierowniczą i rzetelnej pracy pracowników technicznych  przedsiębiorstwa. Posiadany potencjał produkcyjny, wieloletnie doświadczenie w branży i sprawna organizacja wykonawstwa, są gwarancją szybkiej i solidnej realizacji każdego podjętego przez firmę zadania oraz stanowią o dużej wiarygodności technicznej i ekonomicznej przedsiębiorstwa