GEO Sp. z o.o.

  • Dostosuj

Firma powstała 26 sierpnia 1996 r. jako Przedsiębiorstwo o profilu inżynieryjno-budowlanym. Właścicielem firmy jest mgr inż. Bogusław Bijoś. Główna siedziba Przedsiębiorstwa mieści się w Radymnie przy ulicy Złota Góra 19a. Firma wykonuje roboty inżynieryjne związane z budownictwem sieci wodno-kanalizacyjnych i melioracje oraz inwestycje związane z budową dróg, placów i chodników. Od września 2005 r. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "GEO" prowadzi również sprzedaż paliw. Od dnia 31.12.2014 nastąpiło wzniesienie aportem PRI GEO do Spółki GEO czego skutkiem jest zmiana nazwy firmy. Działanie to umożliwia nam poszerzenie potencjalnego rynku zbytu dla usług budowy sieci sanitarnych. Dla ZMGE firma GEO wykonała:

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Żywiec - Kontrakt 23 - w ramach Projektu Funduszu Spójności - "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II" - FIDIC wraz z zamówieniami uzupełniającymi. W ramach tego kontraktu firma GEO wykonała:

35 km. kanalizacji grawitacyjnej, 6,5 km. kanalizacji tłoczonej, 36 km. wodociągu, 17 kpl. przepompowni ścieków, 3 kpl. hydroforni, budynek hydroforni, zbiornik wody czystej oraz modernizację istniejącego zbiornika wody czystej.