kmzg pano

Przygodę z dziennikarstwem zaczynał w,,Trybunie Śląskiej", w 1998 roku, będąc wówczas na trzecim

roku studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Opolskim. Napisał relację z Tygodnia

Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie i tak się spodobała, że od razu przełożeni powiedzieli, że ,,będą z

niego ludzie". W latach 1999-2006 pracował w,,Dzienniku Zachodnim", najpierw w oddziale w

Żywcu,później w Bielsku-Białej - jako dziennikarz, a następnie jako redaktor prowadzący tygodniki w

Żywcu, Cieszynie oraz w Oświęcimiu . W 2007 rozpoczął przygodę z Radiem CCM, która trwa do dziś.

Jest najdłużej współpracującym reporterem z tą rozgłośnią. W latach 2009-2010 był zastępcą redaktora

naczelnego ,,Głosu Ludu", od 2011 stoi na czele gazety Polaków w Republice Czeskiej. Jest

pomysłodawcą kampanii społecznej ,,Postaw na polskość, zainicjowanej przez,,Głos Ludu", a podjętej

przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej, która miała zachęcić Polaków mieszkających na lewym

brzegu Olzy do wybrania polskiej narodowości w Spisie Powszechnym.Twarzą kampanii ,,Postaw na

polskość" była między innymi Ewa Farna. Jego najnowszym pomysłem jest ,,Głosobus", mobilna

redakcja, która ma odwiedzić wszystkie miejscowości na Zaolziu, w których mieszkają Polacy. Tomasz

Wolff w swojej pracy na pierwszym miejscu stawia człowieka i jego problemy, prywatnie jest żonaty,

ma trójkę dzieci, Jak mówi, inspirację w pracy i w życiu czerpie z samej góry, od Pana Boga.