kmzg pano

Działanie I. Sformułowanie długookresowej strategii współpracy Koalicji Marek Ziem Górskich z Klastrem Liptov i jej publikacja.

W ramach Projektu sformułowana zostanie długookresowa strategia współpracy Koalicji Marek Ziem Górskich z Klastrem Liptov, prezentująca wspólne kierunki przyszłych działań obu Partnerów, eksponująca także możliwości i cele bilateralnej współpracy członków Klastra Liptov z przedsiębiorcami, samorządami i organizacjami pozarządowymi skupionymi wokół Koalicji Marek Ziem Górskich, m.in. w obszarze rozwoju produktów turystycznych i innych, budowania sieci kooperacji oraz wspólnej promocji marek ziem górskich. Publikacja zostanie wydana w języku polskim i słowackim, a dodatkowo w wersji pliku pdf zostanie zamieszczona na podstronie Projektu. 

Działanie II. Spotkanie informacyjne dla członków i sympatyków Koalicji Marek Ziem Górskich oraz przedstawicieli Klastra Liptov.

Celem spotkania będzie prezentacja założeń długookresowej strategii współpracy Koalicji Marek Ziem Górskich z Klastrem Liptov, przybliżenie uczestnikom tematyki kooperacji klastrowej oraz możliwości współpracy sieciowej na pograniczu polsko-słowackim. Zaprezentowane zostaną także oferty współpracy przedsiębiorstw, samorządów oraz organizacji pozarządowych z obu stron pogranicza.

Działanie III. Polsko-słowacki konkurs „Osobowość ziem górskich”.

Działanie nawiązuje do organizowanych corocznie przez Koalicję Marek Ziem Górskich plebiscytów na największe osobowości związane z regionem, w roku 2014 impreza będzie realizowana w rozszerzonej formule tj. spośród zgłoszeń polskich i słowackich kandydatów z pogranicza, polsko-słowacka kapituła wybierze laureatów w 8 kategoriach:

- Mały, Średni i Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich,

- Dziennikarz Ziem Górskich,

- Samorządowiec/Polityk Ziem Górskich,

- Osobowość Ziem Górskich,

-  2 Ambasadorów Ziem górskich

- nowa, dodatkowa kategoria przeznaczona dla organizacji pozarządowych zaangażowanych w rozwój ziem górskich w Polsce i na Słowacji. 

Wybór laureatów poprzedzi głosowanie internetowe, zorganizowane przez Wnioskodawcę i Partnera po obu stronach pogranicza, za pośrednictwem wykonanej w ramach Projektu podstrony internetowej. Finał konkursu odbędzie się podczas polsko-słowackiej gali, odbywającej się w Żywcu.

Działanie IV. Wizyta studyjna w regionie Liptov.

Dla osób zainteresowanych nawiązaniem bezpośredniej współpracy ze stroną słowacką zorganizowana zostanie 2-dniowa wizyta studyjna w region Liptov. Podczas wizyty planowane są spotkania z poszczególnymi firmami - członkami Klastra Liptov oraz omówienie możliwości nawiązania współpracy, zaplanowane jest także zwiedzenie kilku atrakcji turystycznych tj. Zamek Oravski i kaplica, Demianowska Jaskinia Wolności i Demianowska Jaskinia Lodowa.