kmzg pano

Głosowanie zostało zakończone.

 

 

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Konkursu „Osobowość Ziem Górskich” Nominowanemu z każdej kategorii, który otrzymał najwięcej głosów w Internecie, Kapituła przyzna jeden dodatkowy głos przy wyborze Laureatów w dniu 9 kwietnia br. Kolejny dodatkowy glos przyznają Laureaci poprzednich edycji Konkursu.

 

Ostateczne wyniki tegorocznego Konkursu „Osobowość Ziem Górskich” zostaną ogłoszone w trakcie uroczystej Gali, która odbędzie się dnia 25 kwietnia br.

 

 

 

MALY