kmzg pano

Fundacja rozpoczęła działalność w 2013 roku. Od początku aktywnie włączyła się życie branży

turystycznej w regionie. Od 2013 r. Fundacja Volens prowadzi 3 Bros' Hostel- obiekt, który staje się

mekką dla podróżników. blogerów podróżniczych oraz szeroko rozumianych turystów aktywnych.

Dzięki działalności Fundacji już czterokrotnie w naszym regionie gościli blogerzy podróżniczy.

Fundacja zrealizowała kilka projektów z zakresu promocji i turystyki, m. in.: VISEGRAD HOTELS -

projekt sieciujący hostele z miast nie będących głównymi destynacjami turystycznymi w krajach grupy

wyszehradzkiej; #CIESZYNLOVE - projekt medialny, haszta gpromujący wydarzenia kulturalne w

Cieszynie. Fundacja ponadto aktywnie wspiera oddolne inicjatywy kulturalne organizacji

pozarządovnych Sląska Cieszyńskiego jak również wspiera młodych artystów poprzez promowanie ich

talentów (np. organizując wystaw w prowadzonej przez Fundację Galerii czy organizując koncerty

muzyczne). Fundacja zaprasza również na darmowe noclegi artystów ulicznych co urozmaica życie

kulturalne regionu, sprawiając, iż staje się on jeszcze atrakcyjniejszy w oczach turystów.

Fundacja aktywnie współpracuj ę z samorządami powiatu cieszyńskiego, proponując nowe formy

współpracy w obszarze turystyki i promocji regionu. W roku 2016 Fundacja została, na wniosek

Powiatu Cieszyńskie go, odznaczona Dyplomem Marszałka Województwa Śląskiego za działalność w

zakresie turystyki.