kmzg pano

W 2016 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Targu obchodziła jubileusz 135-lecia powstania, jest jedną z najstarszych jednostek działających w Polsce i najstarszą OSP na Podhalu. Jednostka OSP Nowy Targ realizuje swoje działania w obszarze rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających intelektualnemu, sportowemu i osobowościowemu rozwojowi swoich członków poprzez realizację szkoleń, kursów, ćwiczeń, zawodów sportowo – pożarniczych. Promuje swoją pracę i osiągnięcia poprzez wydawanie kronik w formie książkowej  i rozpowszechnianie własnych kalendarzy. Kroniki OSP były wielokrotnie wyróżniane w ogólnopolskim Konkursie Kronik Strażackich. Straż upowszechnia ideę i tradycje Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez utrzymywanie i eksponowanie w izbie tradycji i pamięci wielu zabytkowych eksponatów. Jednostka organizuje i realizuje ratownictwo i ochronę ludności, niesie pomoc ofiarom pożarów, wypadków, miejscowych zagrożeń, katastrof i klęsk żywiołowych, zabezpiecza porządek i bezpieczeństwo publiczne, promuje i organizuje wolontariat, prowadzi działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Jednostka OSP Nowy Targ często bierze udział w imprezach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Urząd Miasta Nowy Targ oraz inne organizacje pozarządowe i instytucje. Od roku 1998 Ochotnicza Straż Pożarna Nowy Targ jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.