kmzg pano

Stowarzyszenie BEST PROEKO działa od 2002 roku na rzecz zrównoważonego, zintegrowanego rozwoju teraźniejszych i przyszłych pokoleń, kultywowania tradycyjnych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego ziem górskich, zachowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego wsi karpackiej. Działa lokalnie i w koalicjach krajowych oraz międzynarodowych chroniących polską wieś wolną od GMO, wytwarzającą najlepszą polską zdrową żywność i oferującą atrakcyjny produkt turystyki wiejskiej – gospodarstwa eko i agro turystyczne. Edukacja, integracja i budowa więzi społecznych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej, propagowanie ekonomii społecznej i encykliki „Laudato si” Papieża Franciszka na temat troski o wspólny dom, odbudowę prawidłowych relacji miasto – wieś, udział w procesie tworzenia prawa, w Sejmie RP w konsultacjach społecznych ustaw dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, jakości żywienia i zdrowia Polaków, praca u podstaw, innowacyjność – przyjęcie w gospodarstwach BEST PROEKO Polityki Środowiskowej Czystszej Produkcji, zarządzania środowiskiem naturalnym poprzez minimalizację negatywnego oddziaływania, racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i wdrażania tradycyjnych i zarazem nowoczesnych, najlepszych dostępnych technologii to codzienność członków i aktywistów BEST PROEKO.