kmzg pano

Urszula Nowogórska jest z pochodzenia Laszką, urodziła się w Limanowej, mieszka w Świdniku. Od lat związana jest z samorządem. W 2006 r. została po raz pierwszy wybrana do Sejmiku Województwa Małopolskiego, a w 2010 r. została pierwszą kobietą na stanowisku przewodniczącej SWM. Od 2014 r. ponownie piastuje urząd przewodniczącej. W pracy radnej wspiera inicjatywy związane z Ziemiami Górskimi, są wśród nich m.in. międzynarodowy Wyścig Górski Limanowa-Przełęcz pod Ostrą, Halowy Turniej Piłki Nożnej Żak Cup w Limanowej, czy Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży Karate Kyokushin. Te i wiele innych wydarzeń Pani Przewodnicząca otoczyła patronatem honorowym i wsparła rzeczowo. Zaangażowała się też w pomoc seniorom, m.in. Starosądeckiemu UTW i najmłodszym, patronuje Uniwersytetowi Dziecięcemu w Starym Sączu, doprowadziła do posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej sejmiku w Placówce Opiekuńczej w Żmiącej, co otworzyło szeroką dyskusję o regionalnej polityce w ramach wspierania rodzicielstwa zastępczego. W swojej pracy zawodowej w Urzędzie Gminy Limanowa U. Nowogórska z wielkim profesjonalizmem zajmuje się pozyskiwaniem środków unijnych oraz realizacją inwestycji. Działa również społecznie w wielu organizacjach, w tym LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska", OSP, a przez lata była kierownikiem Zespołu Regionalnego "Przyszowianie". Jej aktywność i zaangażowanie godne są docenienia.