kmzg pano

W ratownictwie górskim od 1986 roku, a od 1997 roku pełni funkcję naczelnika Grupy Beskidzkiej GOPR. Posiada najwyższy w ratownictwie górskim stopień kwalifikacji - starszego instruktora ratownictwa górskiego. Kieruje służbą górską podczas wielu akcji i wypraw ratunkowych, reprezentuje od 1994 r. polski GOPR w międzynarodowej organizacji ratownictwa IKAR-CISA, brał udział w misjach zagranicznych niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym, uczestniczył podczas akcji niesienia pomocy ofiarom powodzi, szkoli młodych ratowników i reprezentuje beskidzki GOPR na forum zarządu głównego GOPR w Zakopanem, a za działalność ratowniczą i społeczną wielokrotnie nagradzany i wyróżniana, w tym dwukrotnie "Medalem za Ofiarność i Odwagę" oraz "Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski". Od początku lat dziewięćdziesiątych prowadzi z dużym zaangażowaniem, działania profilaktyczne w dziedzinie bezpieczeństwa w górach, pracując z dziećmi i młodzieżą. Grupa Beskidzka pod kierownictwem Jerzego Siodłak, stała się wiodącą jednostką ratownictwa górskiego w Polsce, udzielają rocznie pomocy w okołu 2000 wypadków, skracając do minimum czasy od wezwania do udzielenia pomocy w terenie górskim. Jest orędownikiem współpracy z innymi służbami oraz samorządami w zakresie bezpieczeństwa w górach, będąc zawsze otwartym na podejmowanie dodatkowych zadań, celem pomocy ludziom w górach.