kmzg pano

Józef Suchoń ur. 06.03.1941 r. Pochodzi z Jeleśni. Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej, tam też uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Pracował w górnictwie jako sztygar, a następnie 27 lat w Politechnice Śląskiej jako pracownik naukowy. Od 1994 do 2010 roku zarządzał Rybnicką Fabryką Maszyn „RYFAMA” jako prezes i dyrektor. W dorobku ma 3 monografie dotyczące maszyn górniczych, ponad sto publikacji, wiele ekspertyz, opinii, patentów, za co uzyskał: stopień Generalnego Dyrektora Górnictwa III Stopnia, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrną Odznakę Zasłużonego Racjonalizatora. Przez całe życie był ściśle związany uczuciowo z Żywiecczyzną, zwłaszcza z rejonem Jeleśni w której się wychował i ukochał te tereny. Dla zachowania piękna, bogactwa kultury, ciekawej historii podjął szereg prac na rzecz swej małej ojczyzny. Ma w dorobku dwa wydania monografii „Jeleśnia i okolice. Zarys dziejów”. Monografia ta opisuje dzieje, kulturę Jeleśni. Jest bogato ilustrowana. Brał udział w pracach projektowo-organizacyjnych związanych z ufundowaniem pomnika przez jego brata Jana, poświęconego lotnikom amerykańskim, zestrzelonym w roku 1944 nad Jeleśnią. Brał udział w realizacji projektu „Jeleśnia w sepii i w kolorze”. Jest założycielem i prezesem Koła w Jeleśni Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej. Współpracuje z Oficyną Wydawniczą „Wierchy” i Muzeum Etnograficznym w Krakowie.