kmzg pano

W 2003-2007 pełnił funkcję zastępcy burmistrza Starego Sącza. Był współzałożycielem i prezesem Fundacji Rozwoju Ziem Górskich oraz Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu” (2007-2011), organizując i wspierając szereg inicjatyw lokalnych podejmujących  działania w sferze gospodarczej i społeczno-kulturalnej współfinansowane z UE, m.in. projekt "Stary Sącz – Lewocza miasteczka z klimatem" - składowa rewitalizacji Starego Sącza. Od listopada 2011 roku pełni funkcję burmistrza Starego Sącza. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie sprawnie pozyskuje pieniądze zewnętrzne, czego efektem jest  dobra kondycja finansowa gminy i zarazem wiele inwestycji w infrastrukturze (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, biblioteki, modernizacja szkół, boiska sportowe) na czele z Parkiem Wodnym, odwiedzanym przez 50 tys. osób rocznie i platformą widokową w Woli Kroguleckiej. Aktywnie zabiega o utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej i włączenie jej w krakowską SSE. 

W 2016 r, spółka Sądeckie Wodociągi (Stary Sącz jest udziałowcem) zakończyła na terenie gminy inwestycję wartą ok. 80 mln. W realizacji są inwestycje warte ok. 10 mln zł – rozbudowa ośrodka zdrowia, budowa biblioteki, remont budynku na potrzeby LKS i budowa boiska, budowa ścieżki przyrodniczej w widłach Dunajca i Popradu. Dzięki kompleksowemu podejściu do inwestycji Gmina Stary Sącz jest przyjazna dla mieszkańców, atrakcyjna dla turystów i przedsiębiorców.