kmzg pano

Bogusław Waksmundzki - członek zarządu powiatu nowotarskiego – odpowiedzialny za edukację i inwestycje powiatowe. Jednocześnie członek  Rady Euroregionu Tatry - przewodniczący w latach 2011-2015 i  przewodniczący Fundacji Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego- skupia samorządy, leżące w obrębie jeziora. Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem w latach 1999 – 2002. W tym czasie gmina dwukrotnie (2001, 2002) znalazła się w „Złotej Setce Samorządów”. W czasie pełnienia funkcji urzędującego członka zarządu  powiatu nastąpiło duże ożywienie w inwestycjach oświatowych. Od 2007 do 2016 roku oddano do użytku 7 sal gimnastycznych przy szkołach prowadzonych przez powiat  nowotarski.  Bogusław Waksmundzki jest wyjątkowo przedsiębiorczym i operatywnym członkiem zarządu. Jest twórczy, kreatywny i odpowiedzialny. Prezentuje wysoką kulturę osobistą. W sposób interdyscyplinarny kształtuje wysoką pozycję edukacji w środowisku lokalnym. W 2012 roku uzyskał  tytuł  „Człowieka Roku 2011” Gazety Krakowskiej – za systematyczną troskę o podnoszenie poziomu edukacji w powiecie nowotarskim. Ma wybitne zasługi w rozwoju polsko- słowackiej współpracy  oraz w działalności  na rzecz społeczności lokalnej i został wyróżniony Samorządowym Oscarem przez Ligę Krajową w 2014 roku. W 2015 r. wyróżniony Laurem 25-lecia „Złoty Kaganek Wolności” zza upowszechnianie w środowisku oświatowym idei wolności i pluralizmu.